Пластина питателя

Пластина ТК15А-ТК16А 15А.01.201
 • Чертеж: 15А.01.201
 • Материал: 110Г13Л
 • Вес кг: 78
Полупластина ПП 1-15 2-221006
 • Чертеж: 2-221006
 • Материал: Ст.35ХМФЛ
 • Вес кг: 127
Полупластина ПП 1-18 2-218333
 • Чертеж: 2-218333
 • Материал: Ст.35ХМФЛ
 • Вес кг: 150
Полупластина ПП 1-24 2-221007
 • Чертеж: 2-221007
 • Материал: Ст.35ХМФЛ
 • Вес кг: 195
Пластина ПП 2-12 1-105403
 • Чертеж: 1-105403
 • Материал: Ст.35ХМЛ
 • Вес кг: 150
Пластина ПП 2-15 1-355817
 • Чертеж: 1-355817
 • Материал: Ст.35ХМЛ
 • Вес кг: 190
Пластина питателя 2-18 1-105405
 • Чертеж: 1-105405
 • Вес кг: 330
Пластина 2-24 1-105406
 • Чертеж: 1-105406
 • Вес кг: 430
Пластина 4820904204
 • Чертеж: 4820904204
 • Вес кг: 15.7
Пластина 227-4-20-1
 • Чертеж: 227-4-20-1
 • Вес кг: 15.7
Пластина 4820904205
 • Чертеж: 4820904205
 • Вес кг: 15.7
Пластина 227-4-20-2
 • Чертеж: 227-4-20-2
 • Вес кг: 15.7
Пластина ТК15А.01.201
 • Чертеж: ТК15А.01.201
Пластина питателя 106041100100
 • Чертеж: 106041100100